top of page

Zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání

TICAB PRINT zveřejňuje tyto zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání webových stránek https://ticabprint.com/, aby se předešlo nedorozuměním a konfliktům s návštěvníky.

1. Návštěvník by neměl ovlivňovat nebo narušovat provoz těchto stránek nebo přístup k informacím zveřejněným na těchto stránkách, s výjimkou standardního rozhraní.

2. Uživatel používající tyto webové stránky je povinen dodržovat platné podmínky používání. Porušení podmínek používání těchto webových stránek může mít za následek pozastavení nebo ukončení přístupu uživatele na tyto webové stránky.

3. Shromažďování a používání osobních údajů
Osobní údaje jsou informace nebo soubor informací o fyzické osobě, která je identifikována nebo může být identifikována.
Uživatel ticabprint.com může být požádán o poskytnutí osobních údajů, včetně jména, e-mailové adresy, telefonního čísla. Společnost TICAB PRINT může návštěvníka stránek kontaktovat a požádat ho o další údaje.
Přihlášením na stránky ticabprint.com návštěvník souhlasí se zpracováním osobních a registračních údajů správou. Pokud se návštěvník rozhodne poskytnout své osobní údaje, souhlasí s jejich předáním a uložením.
Společnost TICAB PRINT si vyhrazuje právo shromažďovat údaje o návštěvách stránek nebo spojeních uskutečněných prostřednictvím stránek.
Údaje o návštěvnících se používají k usnadnění používání stránek návštěvníky, k zohlednění jejich zájmů a preferencí při vyřizování objednávek, jakož i k analýze chování uživatelů, a to i při spolupráci s dodavateli reklamy.
Společnost TICAB PRINT si vyhrazuje právo uchovávat osobní údaje po neomezenou dobu, než uživatele kontaktuje s žádostí o jejich vymazání.
Webový server ticabprint.com dočasně zaznamenává název nebo IP adresu počítače uživatele, jakož i datum přístupu, soubory (název souboru a URL), kód odpovědi HTTP a webovou stránku, ze které návštěvník na stránku přišel, počet bajtů přenesených během relace.
Při práci na webových stránkách ticabprint.com se používají soubory cookie. Tyto soubory cookie lze použít k i
dentifikaci prohlížeče uživatele. Tyto soubory cookie mohou ukládat nastavení uživatele a další informace. Uživatel může prohlížeč nastavit tak, aby odmítal všechny soubory cookie nebo aby byl na jejich odeslání upozorněn. Soubory cookie pomáhají udržovat a umožňovat bezpečnostní funkce a pomáhají sledovat porušování podmínek ochrany osobních údajů uživateli. Soubory cookie pomáhají měřit počet a četnost požadavků a také identifikovat a blokovat ty uživatele nebo zařízení, kteří se snaží hromadně odesílat informace z webových stránek.
Díky službě Google Analytics shromažďuje společnost TICAB PRINT statistiky o návštěvách webových stránek, jako jsou informace o navštívených stránkách, počtu zobrazení stránek, stažených informacích, zemi původu návštěvníků, jakož i informace o cestě na webové stránky agentury atd . Žádná z těchto činností není osobně spojena s návštěvníkem a měří se pouze souhrnně.
Společnost TICAB PRINT přijímá vhodná bezpečnostní opatření ke shromažďování, uchovávání a zpracování shromážděných údajů, aby je chránila před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením vašich osobních údajů.
Společnost TICAB PRINT vaše osobní údaje neprodává, neobchoduje s nimi ani je nepronajímá. Společnost může sdílet obecné souhrnné demografické údaje, které nesouvisejí s osobními údaji, se svými partnery a inzerenty pro výše popsané účely. Agentura může využívat služeb třetích stran, které jí pomáhají spravovat podnik a webové stránky nebo řídit činnosti jménem agentury, jako je rozesílání pošty, průzkumy. Agentura může tyto informace sdílet s třetími stranami pro omezené účely.

4. TICAB PRINT má právo předat jakékoli osobní údaje návštěvníků webových stránek ticabprint.com na žádost orgánů činných v trestním řízení, v souladu se soudním příkazem/rozhodnutím nebo jinými právními postupy nebo v jiných případech stanovených platnými polskými právními předpisy.

5. Informace z webových stránek ticabprint.com mohou být kopírovány pro nekomerční účely za účelem zveřejnění na webových stránkách, blozích, sociálních sítích uživatele.

6. Pokud jste navštívili tyto stránky, automaticky souhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami používání zdroje, pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, musíte stránky opustit.

bottom of page